GAS GMS logo

Globálny aplikačný server GMS


Používateľská príručka vo formáte MS Word alebo PDF.
V prípade problémov s aplikáciou GAS/GMS žiadame koncových odberateľov, aby kontaktovali priamo svojho dodávateľa zemného plynu.
Zrealizoval: SCT logo Soft & Control Technology s.r.o, Magnezitárska 10, 040 13 Košice,